Fotografiskat material med bilhistoriskt intresse

       
     
Bildspel med Tjorvenmaterial Bildspel med Kalmar Terminal Bildspel med Postbilsvarianter

"Urtjorven" Kalmar Terminal Fiat 850