Kalmar Verkstad AB

 

Föregångaren till Kalmar Verkstad var Kalmar Järnvägs reparationsverkstad, den kom till 1874 då Kalmar-Emmaboda Järnväg byggde lokstall och en reparationsverkstad i Kalmar.

Utrustningen kompletterades under åren, verksamheten växte och tidvis var bristen på lokaler och utrymmen så svåra att det försenade och fördyrade reparationen av lok och vagnar.

1898 beslutade Kalmar Järnväg att uppföra en större byggnad för vagnreparationer.
Den 17 febr. 1902 hölls konstituerande bolagsstämma i det nya bolaget "Kalmar Verkstadsaktiebolaget" dess första verksamhet kom att inrymmas i denna byggnad.

Kalmar Verkstad var under flera årtionden tillverkare av lok, motorvagnar, person o godsvagnar, spårvagnar mm.
SJ var Kalmar Verkstads största kund och vid järnvägarnas förstatligande övergick aktiemajoriteten i SJ:s ägo och redan 1940 var SJ största ägaren. Under åren fortsatte tillverkningen av lok och vagnar, snöröjningsredskap, specialtrailers för tunga transporter mm. mm.

På 1960-talet minskade beställningarna av järnvägsfordon och man började se sig om efter alternativ tillverkning.
På företaget fanns en konstruktionsavdelning för dressiner och plattformstruckar, posten var stor kund hos KVAB på just sådana truckar.

När Posten i början av 60-talet var i behov av en speciell brevbärarabil var det naturligt att uppdraget gick till KVAB.
Planerna växte och snart hade man ambitionen att bygga en bilfabrik av betydande storlek.
VD Erik Hammerlund hade storstilade planer för biltillverkningen, åren 1970-71 skulle man sälja 20 000 Tjorvenbilar och 8 000 Daf-bilar. KVAB köpte ett stort markområde av Kalmar stad, där det skulle uppföras en fabriksbyggnad med en fasad på över 800 meter!

Här är ett citat ur reklamen för den kommande bilfabriken:
”God service över hela landet!
Kalmar Verkstad som också är generalagent för Holländska Daf, har grundlagt en bilorganisation som redan 1969 skall omfatta ett 80-tal återförsäljare och totalt 200 verkstäder.
Redan nu finns ett 50-tal återförsäljare och ett 80-tal verkstäder från Kiruna i norr till Ystad i söder.”

Slut citat.

Hur det gick vet vi. Trots de storstilade planerna kom det bara att byggas drygt 2000 Tjorven och 2 st prototyper av distributionsbilen Kalmar Terminal. Läs mer om Kalmar Terminal på:
www.kalmarterminal.se

Nu följde en tid av ägarbyten. 1990 övertogs KVAB av ABB och 1996 slog ABB och Tyska Daimler-Benz ihop sina järnvägsrörelser till ett gemensamt bolag, Adtranz.
Nästa ägareförändring kom 2001 då Adtranz införlivades med Bombardier.

År 2004 efter 102 års verksamhet lades slutligen Kalmar Verkstad ned.

De här raderna är en mycket koncentrerad berättelse om ett av våra mer fascinerade industriföretag. Ett företag fyllt med Svensk industrikultur, visioner, uppfinningar och hårt arbete i med och motgång.

I boken, 100 år på spår Kalmar Från Kalmar Verkstad till Bombardier Transportation, kan man följa företagets fantastiska utveckling, från starten till slutet.

Det är ca 220 sidor fyllda med intressanta bilder, ett unikt industrihistoriskt dokument.

Till sidans topp

 

Före sin tid.
Kalmar Verkstad var med många av sina idéer före sin tid.

Den automatiska vändskivekopplingen som Kalmar Verkstad konstruerade redan 1968 är ett exempel.
Vändskivekopplingen provades första gången på lastbilsprototypen Kalmar Terminal och monterades senare på 50 st Volvo F 86 beställda av Svelast. Vändskivan var så konstruerad att den vid inkoppling av semitraliern automatiskt anslöt såväl tryckluftbromsar samt el för släpets belysning. Det innebar att föraren kunde koppla till eller ifrån en semitrailer på ca 30 sek utan att behöva lämna förarplatsen.

Uppfanns på nytt
År 2002 drygt 35 efter Kalmar Verkstad, presenterade det Tyska verkstadsföretaget Georg Fischer Verkehrstechnik en trailerkoppling med samma genialiska egenskaper.

Luftmanövererade stödben för semitrailers är en annan konstruktion som Kalmar Verkstad konstruerade och tillämpade på Kalmar Terminal.
Den tekniken presenteras också år 2002 som en stor nyhet av Georg Fischer.

Parkeringshiss
Parkeringshiss

En annan spektakulär konstruktion som Kalmar Verkstad byggde var en parkeringshiss.

Hissen hade ursprungligen konstruerats av en ingenjör som byggt en modell i skala 1:10

Kalmar Verkstad byggde en fullskalemodell som fungerade utmärkt vid pressvisningen.

Konstruktionen hade tekniska svagheter och efter en tids modifieringar av prototypen lades projektet ned
.

Dagens parkeringshissDagens parkeringshiss

 

 

Även på det här området var man före sin tid, idag finner man moderna väl fungerande parkeringshissar som till sin konstruktion i princip är lika med den som Kalmar Verkstad tillverkade för drygt 35 år sedan.


De här raderna är en mycket koncentrerad berättelse om ett företag fyllt med Svensk industrikultur, visioner, uppfinningar och hårt arbete i med och motgång.

Till sidans topp