Kalmar Verkstad, Sveriges fjärde största biltillverkare

 


Historien om Kalmar Verkstad, KVAB som bilfabrik är ett fascinerande dokument över den industripolitik som fördes under de glada sexti- o sjuttitalen, det visar också viken optimism och framtidstro som rådde.

Produkterna som tillverkades på Kalmar Verkstad, främst då postbilen Tjorven och även prototyperna till den mycket avancerande distributionsbilen Kalmar Terminal innehåller tekniska lösningar som bör bevaras till eftervärlden.

Kalmar Verkstads roll som bilfabrik sträcker sig över en tidsperiod från 1963, då KVAB fick en förfrågan från Posten om man kunde ta fram en lämplig brevbärarbil, fram till 1972 då epoken var över .

I maj 2006 fanns det 272 Tjorvar kvar i bilregistret, varav 7 st var i trafik.
Ett antal av dessa kvarvarande Tjorvar vårdas idag av entusiaster och dyker då och då upp på samlarträffar etc.
Hos Tjorvenägarna och en del andra fordonshistoriker finns det mycket samlad kunskap och minnen om Tjorvarna.
Vi som bygger den här webbsidan har som ambition att samla in så mycket fakta, minnen och kuriosa kring postbilen Tjorven som det är möjligt.

Insamling av fakta är alltid svårt, man vet inte hur säkert erhållet "källmaterial" är.
Resultatet av vårt arbete beror till stor del på er läsare. Tjorvenägare eller inte, vi hoppas på er hjälp med bidrag i form av tips, foton etc. allt för att få webbsidan så komplett och korrekt som möjligt.

Under knapparna "Bakgrund" och "Teknik" skall vi försöka beskriva Postens och KVAB:s roller kring tillkomsten av bilen och ge en övergripande teknisk beskrivning.

Under de andra knapparna kommer vi att fylla på med bildmaterial och kuriosa som vi har och sådant som vi hoppas ni skickar till oss.

Hoppas alla Tjorvenägare och bilintresserade skall finna nöje i webbsidan.